Vad är GDPR?

2018-05-25 trädde en ny lag/förordning (GDPR) i kraft som rör oss som hanterar journalskrivning och våra kollegor i branschen.

Det handlar om dataskyddsförordningen eller GDPR som lagen också kallas.

Enligt nya förordningen måste alla som hanterar någon form av persondata säkra och dokumentera sin verksamhet och hanteringen av persondata. Till skillnad från den tidigare personuppgiftslag “PUL” så har den nya lagen “vassa tänder” och stora böteshot hänger över de företag som inte följer nya lagen, som trädde i kraft 2018-05-25, detta gäller i synnerhet företag som hanterar någon form av journalskrivning.

Har Venturi – Journalen stöd för GDPR?

Vi har sedan ett bra tag uppfyllt kraven ”PUL” och faktisk också flera av de krav som ställs i GDPR. Från och med version 14 av Venturi – Journalen, stödjer vi GDPR fullt ut. Med Venturi är du med andra ord på den säkra sidan när det gäller hantering av dina patienter. Du bör dock tänka på att GDPR inte bara rör ditt journalsystem, du måste också säkra upp resten av din personuppgiftshantering. Vi har samlat lite fakta nedan som vi tror kan vara till nytta för våra kunder och deras GDPR-arbete.

Två huvudkrav i GDPR är följande
1. En person har rätt att få en export på all data som finns lagrad om honom/henne
2. En person har rätt att ”bli glömd” det betyder att få all information om sin person raderat, även i backupkopior,

Med Venturi kommer du uppfylla dessa två krav på ett mycket enkelt sätt.
Förutom detta har vi infört funktionalitet för övriga krav från GDPR, bland annat möjligheten till samtycke (att personen tillåter dig att använda dennes persondata)

Har du ytterligare frågor angående de nya funktioner så kan du kontakta oss i formuläret bredvid alternativt skriva till oss direkt i chatten som finns sig nere i höger hörn på denna sida, du når oss mellan 09:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 vardagar.

Läs mer hos Datainspektionen
Läs mer hos IDG

Kolla på video som förklarar kort

Om Venturi – Journalen journalsystem/journalprogram intresserar dig så kan du prova gratis här, och priser för journalsystemet/journalprogrammet hittar du här.

GDPR