Guider och allmänna frågor

Hur skapar och använder man mallar i Venturi - Journalen?

Den här frågan får vi ofta så här kommer en liten genomgång av frasminnet som vi har valt att kalla det i Venturi.

De flesta av våra kunder väljer att skapa en eller flera mallar som sedan kan återanvändas när en journal skapas. Journalmallar underlättar arbetet.

En mall kan bestå av ett enkelt ord eller en hel mening, det går också att spara formatering såsom fetstil, kursiv m.m.
Om man har en mall man vill använda sig utav vid flera tillfällen spar det ordentligt med tid att spara den i frasminnet.

Men hur gör man då och finns det några begränsningar?

Det är väldigt enkelt att skapa nya fraser/mallar.
1. Skapa en ny journalrad på en patient
2. Skriv nån text i rutan till vänster (se bild)
3. Markera texten
4. Klicka på knappen ”Lägg till markerad text i frasminnet”
5. Ge frasen ett namn och spara den

OBS! Det går att skapa mappar och lägga fraserna i dessa men om du inte förväntar dig att ha flera hundra fraser så är denna funktion kanske onödig för dig.

Här finns en film som förklarar frasminnet lite mer i detalj.

Att använda en fras är om möjligt ännu enklare än att skapa den, klicka helt sonika på knappen till höger i bild och frasen hamnar där du har markören i textrutan. Om du använder mappar klickar du först in i mappen och väljer din fras för den katalog du har frasen sparat i.

Nej det gör det inte!

Det är så pass enkelt att skapa nya mallar och dessutom är det individuellt hur man vill att de skall se ut, att vi har bedömt att det inte är vettigt att vi lägger in mallar som kanske ändå inte passar ditt sätt att jobba.

Kontakta oss