Venturi CE-märkt enligt ny lag

Alla företag som lagrar någon form av patientdata berörs av patientdatalagen…