Arvodeshantering är för vissa en en mycket viktig del av ett journalsystem. Nedan försöker vi redovisa vilka arvodesformat som finns på olika platser i Sverige och vilka Venturi har stöd för.

Vad är arvodesfiler

När en privat vårdgivare är anslutet till ett landsting eller region krävs det oftast någon form av fil för att kunna redovisa besök och begärd ersättning från landstinget/regionen.

Kort kan man säga att om ett företaget förväntas få någon sorts ersättning från landstinget/regionen så måste en rapportsammanställning skickas in till regionen, oftast en gång i månaden och för föregående månads besök. Det skiljer sig lite från region till region men i stort sett är fortfarande det samma över hela Sverige. Dessvärre har man inte enats om något gemensamt filformat vilket betyder att det är lite av en djungel, åtminstone för oss som måste hålla reda på de olika formaten. För dig som kund är det dessbättre enkelt, du behöver endast känna till vilket format som just din region vill ha. Nedan finner du en genomgång av de olika regionernas format och vilka vi har stöd för.

Om vi inte har stöd för din regions format så tveka inte att kontakta oss, vi tar de formaten först där det finns flest förfrågningar.

Notera! Nedan använder vi termen ”arvodespost”, som är data som sparats för en given behandling, så varje besök där man begär ersättning från regionen kräver en korrekt ifyllt arvodespost.

 

Hur fungerar det i Venturi

I Venturi är det väldigt enkelt att börja använda arvodeshanteringen, naturligtvis under förutsättning att det finns stöd för det aktuella formatet.

Integrationen i Journalföringsprogrammet består av tre delar.

  1. Inställningspanelen Här görs inställningar för hur arvodesposter skall skapas, allt för att underlätta när du väl sätter igång. Inställningarna behöver man endast göra en gång.
  2. Skapa arvodespost – På patientkortet finns en flik som heter ekonomi och på denna finns i sin tur en underflik som heter arvoden. En ny arvodespost skapas genom att klicka på plusset och fylla i rätt data. Om inställningarna har gjorts på rätt sätt behövs vanligtvis inte något ytterligare fyllas i, men för att ändringar skall kunna göras så visas en ruta där man fritt kan ändra. När eventuell redigering är klars spats posten
  3. Rapporten Under rapporter i systemet finns en huvudflik med namnet arvoden och ett antal underflikar med de format som vi har stöd för. Genom att filtrera listan med ett start- och slutdatum och klicka exportera så skapas en fil med samtliga arvodesposter inom det angivna spannet.

 

Vilka format finns och vilka har Venturi stöd för?

Region System Stöds
Region Blekinge Lisbet Nej
Region Dalarna Privera Ja
Region Gotland
Region Gävleborg Privera Ja
Region Halland Mimer Nej
Region Jämtland Härjedalen Visit/Pricomp Ja
Region Jönköpings län Privera Ja
Region Kalmar län Lisbet Nej
Region Kronoberg Privera Ja
Region Norrbotten Avir Ja
Region Skåne Priva Ja
Region Stockholm Arv Ja
Region Sörmland Privera Ja
Region Uppsala Privera Ja
Region Värmland Visit/Pricomp Ja
Region Västerbotten Eget Ja
Region Västernorrland Visit/Pricomp Ja
Region Västmanland Privera Ja
Västra Götalandsregionen Privera Ja
Region Örebro län Visit/Pricomp Ja
Region Östergötland Privera Ja

 

Har vi inte stöd för ditt format?

Om du skulle vara kopplad till en av de regionerna vi inte har stöd för så förtvivla icke, skicka oss istället en förfrågan, med lite tur så har fler från din region ställt samma fråga och  kanske finns det underlag för att göra just ditt format.

Vår målsättning är att ha stöd för samtliga i Sverige förkommande format så det ligger i allas intresse att skapa exportformat för samtliga förekommande filformat.

 

Vilka branscher använder arvoden

Det är lite olika i olika regioner vad man betalar ut arvoden till men några av de vanligaste yrkeskategorierna inom öppenvård är följande:

  • Sjukgymnaster
  • Naprapater
  • Kiroprtorer
  • Psykologer
  • Privatpraktiserande läkare
  • Fotvårdare
  • Dietister

Obs! Att din yrkeskategori inte finns med i listan betyder inte att du inte kan använda Venturi – Journalen för din arvodeshantering eller återrapportering till regionen/landstinget, det är inte vi som styr det utan ditt landsting/region.

Privata vårdgivare med behov av annat format är välkomna att höra av sig med önskemål.