Har du behov av ett hälsoformulär på din hemsida och vill du att denna information skall synkroniseras med ditt journalprogram? Har du sådana tankar så blir du säkert glad att höra att vi numera har stöd för att bygga hälsoformulär som kopplas direkt till Venturi – Journalen. Att skapa ett hälsoformulär kopplat till Venturi har varit en tämligen dyr och besvärlig historia, vilket förmodligen även gäller andra journalprogram. Från och med version 15 har det blivit avsevärt lättare och därmed också betydligt billigare.

 

Hälsodeklaration direkt i ditt journalprogram
Koppla ditt helt eget formulär eller enkät till Venturi – Journalen, så här fungerar det rent tekniskt. Besökaren/patienten går till en hemsida, fyller i formuläret som sedan hämtas hem till Venturi – Journalen.

Hur kan formuläret se ut?

Tanken är att ett formulär eller en enkät skapas med frågor där alla svar hamnar i journalsystemet och där ett nytt patientkort skapas om inte patienten finns i Venturi sedan tidigare. Alla annan data som svar på frågor och kommentarer hamnar under en ny flik med namnet ”Formulärdata” Du kan mer eller mindre utforma ditt formulär som du vill här följer några exempel på frågor som kan ställas:

• Textfält – Namn, adress, personnummer m.m.
• Numeriska fält – längd, ålder, m.m.
• Datum och tidsfält – När är du född, vilken tid vill du komma m.m.
• Ja/nej  – Är du fullt frisk, är du glad. m.m
• Ja/nej med kommentar – Är du fullt frisk? Om nej, vad fattas dig?
• Flerval – Vilka färger gillar du, röd, grön, blå?
• Skalor – Hur nöjd är du på en skala till 10

Här finns ett exempel på ett enkelt formulär

Nyttan av ett webbformulär

Den uppenbara fördelen med ett webbformulär är att data, som patienten själv matar in, hamnar direkt i Venturi. Förutom rena hälsofrågor skulle formuläret också kunna innehålla adress, kontakt eller annan info kopplad till en patient.
Om en patient fyller i formuläret flera gånger kommer det att skapas en formulärlista i Venturi med alla formulär som patienten har fyllt i, bra om man vill göra uppföljning på ett besök och har ett specifikt formulär för det.

Det finns en kostnad förknippad med varje formulär men förutom det så finns det ingen teknisk gräns för hur många formulär som kan kopplas til Venturi.

Vad kostar det?

Eftersom vi måste bygga formuläret åt dig så är varje formulär förknippad med en kostnad. Det finns två kostnadsmodeller som båda innebär en startkostnad och en driftskostnad.

Låg startkostnad = Högre driftskostnad
Högre startkostnad = Låg driftkostnad
Kontakta oss gärna på chatten nere till höger eller ring oss på 0413-40 40 40 så tar vi tillsammans fram en prisbild som passar ditt företag.

Vad tycker kunderna?

– Webbformuläret spar oss för hur mycket tid som helst, fantastiskt att slippa fylla i en massa information som kunden ändå kan bättre än vi, dessutom får vi in hela hälsoformuläret så vi lätt kan bilda oss en uppfattning om patientens aktuella status.
Liselott Ek
Milkrun AB
www.milkrun.se