TimeCenter och Venturi – Journalen är nu sammankopplade.

Vi bygger vårt journalsystem utifrån våra kunders önskemål och en önskan har genom flera år varit att koppla ihop Venturi med olika kalendrar däribland TimeCenter.

Vi har därför byggt in stöd för kalendern från och med Venturi 15.1

Stödet innebär att patientdata och bokningar som görs i TimeCenter överförs till Venturi per automatik. Om en patient redan finns i Venturi uppdateras kundkortet annars skapas det och bokningen kopplas till patienten.

Vår integration innebär i praktiken att du som vårdgivare inte behöver hålla koll på din kalender på mer än ett ställe, alla bokningar och patientdata som skapas i din kalender förs över till Venturi där du sedan kan gå direkt på behandlingen av patienten.

Integrationen är GDPR-säker och inga data sparas utanför EU eller på ett sätt som skulle kunna strida mot dataskyddsförordningen.

 

Kontaktytor

För att koppla ihop Venturi med din onlinekalender behöver du dels Venturi och dels ett konto på timecenter.se.

Vill du veta mer kan du kontakta folket på Time Center på  antingen 08-82 44 00 eller på deras hemsida

Glöm inte att tala om för dem att du ringer eftersom du använder eller fundera på att använda Venturi, så du får rätt hjälp och rätt pris.

Vill du veta mer om vår integration nås vi på 0413-404040 eller något av följande sätt.

 

Fakta

TimeCenter är en online kalender som erbjuder ett effektivt och modernt utseende i kombination med funktioner som hjälper dig som kalenderägare en snabbt och lättöverskådlig hantering av dina bokningar.

 

Överför dina bokningar från TimeCenter till Venturi - Journalen.